photo blogkugif.gif
Headlines News :
Home » » Tor-ator Dhalem Basa Madhura

Tor-ator Dhalem Basa Madhura

Written By Ahdi popos on Thursday, 26 December 2013 | 10:07

Dokm : citrosblog.com
Sabelun epon mator sakalangkong tor mator tak langkong kaator dhe’ sadejenah tan taretan  se ampon soddhi rabu maos tolesan seampon lastareh ebadhih sareng admin blog ka’ dhinto.
Dhalem kasempatan samangken, admin badhi noles careta kalaben bul ombul “Tor Ator Dhalem Basa Madura”. Tojjuen epon tolesan ka’dhinto namong kaangguy alate admin dhalem ngak nginga’in bahasa seampon aromasa ekaloppaen sareng ded ngodedan jaman mangken. Ampon bannyek ded ngodeden Madura seampon loppa kalaben basa madhura.
Sanos benni kasalaan manabi biasa abu dhabu ngangguy basa persatuan enggi ka’ dhinto bahasa Indonesia se kodhuh ejunjung tinggi generasi sebakal materos pembangunan bangsa Indonesia. Namong tak kodhu loppa asal epon, oreng madhureh bisa abu dhabu kalaben basa madhura, tor ngarteh manabi basa madhureh ka’ dhinto bagian dhari budaya bangsa Indonesia. Saka’ dhinto jugan bahasa daerah selaen.
Bangsa Indonesia daddhi bangsa se rajah, asal epon dari acem macem bangsa se masettong kalaben sacem macemma bahasa tor budaya. Manabi generasi ngode loppa kalaben bahasa daerah, anandhe’agi lontorrah sala settong budaya seadaddiyagi rajena bangsa Indonesia ka’ dhinto.
Pramila dhari gapaneka, parlo sadajenah generasi paneros bangsa kaangguy ajageh tor materos bahasa daerah tettep eksis ekalangan daerah bik didibk sebang paleng sakonik epon. Saka’dhinto jugan bahasa madhureh. Orang madhureh kodhu bisa abu dhabu dalem bahasa Madura, tor juga bisa ngarteh sareng paserah lajjenan dhalem abu dhabu.
Bahasa madhureh badeh tello’ tingkatan bahasa, enggi ka’ dhinto se nomer settong bahasa Enjek – Iyeh. Tinggakatan enjek iyeh biasa eguna’agi sakanca’an, otaba dhari attas ka bebe akadiyah ka alek otabeh ka oreng sengode’en.
Contoh:
Saya –> sengkok, engkok
Kamu –> be‘en
Tingkatan se kapeng duwe’ bahasa Enggi Enten. Tingkatan bahasa ka’dhinto biasa eguna’agi sareng oreng se satingkat, namong badheh nilai hormat akadiyah dhak ka taretan ipar
Contoh:
Saya –> buleh
Kamu –> dikah
Tingkatan se kapeng tello‘ bahasa Engi Bunten. Edhalem tatanan bahasa, tingkatan ka‘ dhinto tamasok basa alos. Basa ka‘ dhinto biasa eguna’agi dhalem tor ator resmi akadiyah pasemuan agung, otabe dalam acara sakral akdiyah parkabinan. Tingkatan ka‘ dhinto biasa jugan ekenal kalaben basa karaton. Tak banyak orang se bisa aguna’agi tingkatan se akadiyah ka’dhinto kalaben samporna.
Contoh:
Saya –> Kauleh, Abdinah
kamu –> Panjenenangan, Ajunan
Kadi ponapah kalaben tolesan ka’dhinto? Tolesan ka‘ dhinto agunaagi basa Enggi Bunten kalaben tatanan bahasa se jau dari samporna. Saka’dhinto tor ator dhalem basa madurah, manabi tan teretan panasaran ponapah maksod epon tolesan paneka, ngereng adhentos terjemahan epon se bakal e serrat agunaagi bahasa Indonesia se bakal dhateng, sakalean agik mator sakalangkong tor mator tak langkong manabi badhe kakaleroan dhalem tor ator epon.

Tolesan ka'dinto asombher dhari: : Tor-ator Dhalem Basa Madhura | Okara Madhurâ
Sumber : Citrolog
Share this post :

Post a Comment

 
| Home | Tentang Kami | Pasang Iklan
Copyright © 2011-2014. Ahdi Popos - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger